STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvaten de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor meer informatie: volg deze link naar de Stichting Garantiefonds Reisgelden .

AANTAL PERSONEN / HUISDIEREN 
Het aantal personen per woning zoals vermeld, mag niet overschreden worden. Overschrijdt u het maximaal aantal personen (uitsluitend na overleg met de eigenaar), kan/mag de eigenaar u daarvoor een toeslag vragen, ongevraagd kan/mag hij u de toegang weigeren. Huisdieren zijn toegestaan indien vermeld in de beschrijving van het huis en niet meer als opgegeven op het reserveringsformulier. De eigenaar kan u anders de toegang weigeren.

BEDDEN 
Er zijn twee dekens per bed aanwezig, of een dekbed en kussens. Een 2-pers. bed heeft een afmeting van 140 x 190 en een 1-pers. bed heeft een afmeting van 90 x 190. Als u een dekbedovertrek meeneemt, passen daar zowel dekens als een dekbed in.

LINNENGOED
Huurder zorgt zelf voor lakens en huishoudlinnen, tenzij anders vermeld bij de beschrijving van de woning.

MEUBILAIR/INRICHTING 
Het meubilair en de inrichting zijn niet uniform, aangezien het huizen van particulieren betreft. Elke woning heeft in ieder geval een badkamer met douche of bad, wastafel(s), toilet, warm en koud stromend water en een keuken met koelkast en kookgelegenheid.

VERWARMING 
Is voor uw rekening. Te betalen na verblijf aan de eigenaar.

WAARBORGSOM 
De eigenaar vraagt een waarborgsom. Hij/zij kan hiermee bij uw vertrek verlies of beschadigingen, verbruik gas, water en elektriciteit, verwarmingskosten, kosten van een noodzakelijke schoonmaakbeurt e.d. verrekenen. Te voldoen tegen kwitantie. Mocht niet het hele bedrag teruggegeven worden door de eigenaar wegens beschadigingen e.d., dan doet u er goed aan een rekening te vragen, zodat u dit bedrag kunt claimen bij uw reisverzekering.

SCHOONMAKEN 
Het huis moet schoon opgeleverd worden.

VERTRAGING 
Als u later aankomt dan 16.00 uur: s.v.p. de eigenaar bellen.

GANG VAN ZAKEN BIJ AANKOMST EN VERTREK 
Bij aankomst en vertrek controleert u samen met de eigenaar of zijn vertegenwoordiger de woning. Desgewenst tekent u een inventarislijst. Bij vertrek wordt geconstateerd verlies of beschadiging van huis of inventaris in rekening gebracht. Indien u bij aankomst een klacht mocht hebben, moet u dit meteen aan de eigenaar kenbaar te maken. Als u wilt, dat wij bemiddelend optreden, dan moet u direkt contact met ons opnemen. Interzon treedt bij de verhuur op als tussenpersoon. 

TAXE-DE-SEJOUR (toeristenbelasting) 
Deze belasting wordt van gemeentewege geheven. De eigenaar int deze belasting van de huurder. Veelal bedraagt deze slechts enkele eurocenten per persoon per dag.

KOOP OP AFSTANDHet invullen van het reserveringsformulier is bindend en kan niet meer worden teruggedraaid:

U krijgt geen bedenktijd als u een van de volgende producten op afstand koopt:

 • reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding;
 • tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften of kranten;
 • producten die u speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp;
 • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen;
 • Loterijen;
 • Sluit u een dienst af? En geeft u nadrukkelijk toestemming om die dienst binnen zeven werkdagen te laten beginnen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau? Hierdoor ziet u af van de bedenktijd.

ANNULERING/BETALING

 1. Door buitengewone omstandigheden in Frankrijk:
  Indien de eigenaren door buitengewone omstandigheden, zoals force majeur, oorlog, staking, beperkende overheidsmaatregelen, een epidemie,etc. gedwongen zijn de reservering te annuleren, zal Interzon daarvoor niet aansprakelijk kunnen worden gehouden. Interzon zal in dat geval ook niet gehouden zijn om aan de eigenaren betaalde of nog te betalen huursommen aan huurders terug te betalen, tenzij door eigenaren aan Interzon deze sommen worden terugbetaald dan wel kwijtgescholden.
 2. Annulering door één eigenaar:
  Annulering door een bepaalde eigenaar kan alleen plaatsvinden bij persoonlijke overmacht van die eigenaar (huis brandt af of i.d.). Interzon betaalt in dat geval de betaalde huursom aan huurder terug zodra de eigenaar Interzon betaalt heeft en indien er geen ander gelijkwaardig huis meer gevonden kan worden.
 3. Totstandkomen van het contract:
  De bevestiging bindt Interzon eerst, nadat de aanbetaling zal zijn ontvangen. De huurder is gebonden door zijn reserveringsopdracht.
 4. Aanbetaling van 35% van de huursom voldoet u binnen acht dagen na de reservering. De overige 65% twee maanden voor aanvang van de huur.
 5. Annulering door de huurder: vanaf het moment van boeking tot twee maanden voor ingangsdatum huur, brengen wij u 35 % van de huursom in rekening; binnen twee maanden voor ingangsdatum huur, brengen wij u 100 % in rekening. Tevens betaalt u € 25,= administratiekosten.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Interzon sluit namens u de huurcontracten met de eigenaren. Interzon is tussenpersoon en alleen als zodanig aansprakelijk.
 2. Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) mede van toepassing.

 

Door het reserveringsformulier in te vullen, geeft huurder aan, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.